Lisatud ostukorvi
Avaleht / Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Kehtivad alates 01.07.2018

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist OÜ Trumpit Solutions (edaspidi  trumpit ) veebilehel http://www.trumpit.ee/ (edaspidi  veebileht ).


MÕISTED

Isikuandmete töötlemine  on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi  kasutaja ) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad  on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid, ostavad e-poest või edastavad Trumpitile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine, e-poes toodete ostmine või Trumpitiga meili teel ühenduse võtmine.

Teenused  on kõik Trumpiti poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Trumpit kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

 • kauba kohaletoimetamise aadress;

 • pangakonto number;

 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

 • klienditoe andmed.


ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Trumpit kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale  teenuse osutamiseks ,  näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;

 • kasutaja e-posti aadressile  teavituste saatmiseks  uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul;

 • kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks ;

 • ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;

 • pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;

 • isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi) ;

 • veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.Trumpit kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe  kasutajakogemuse parendamiseks  ja  efektiivsemaks turundamiseks.


Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.


ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 

Kolmas isik  on Trumpiti lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Trumpit kasutajale teenuseid.

Trumpit kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi,

 • veebilehe majutust,

 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;

 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,

 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Trumpit kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.


Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale . Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.


LINGID TEISTELE LEHTEDELE JA MANUSTATUD SISU

Osadel lehtedel, näiteks blogis, võivad olla viited teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu, näiteks Youtube video, mida külastaja saab otse blogis vaadata. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastatakse teist kodulehte nt YouTube, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.

Need lehed võivad kasutaja kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada kasutaja andmeid kolmandatadele osapooltele.


ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Trumpit rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.


Trumpit säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.


Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.


Juurdepääs isikuandmetele on e-poe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.


ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE, PARANDAMINE, KUSTUTAMINE JA ÜLEKANDMINE


Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi e-poe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.


Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.


E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.


KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;

 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;

 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile  info@trumpit.ee

vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Trumpiti meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.


KÜPSISED

Trumpiti veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades Trumpiti veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis  on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 1. Püsivaid küpsiseid , mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

 2. Seansiküpsised  on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.

Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit:  Chrome Safari, Internet Explorer .

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Trumpit Google Analytics ja Facebook Analytics teenust kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse:  Google Analyticsist loobumise brauserilaiend .


Google privaatsustingimustega saab tutvuda siin EU User Consent Policy

Küpsiseid kasutatakse ka Trumpiti veebilehe külastajatele sihitud reklaamide edastamiseks Google ja Google partnerite veebilehtedel ning Facebookis.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni  Facebooki reklaamide Facebook Pixel  ja Google reklaamide kohta.


PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Trumpit jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.


VAIDLUSTE LAHENDAMINE


Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@trumpit.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).